ΤΟΜΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Εξειδικεύομαι κυρίως σε κείμενα τεχνικά, ιατρικά, νομικά, πληροφορικής, στην τοπική προσαρμογή ιστότοπων, εφαρμογών για υπολογιστές και κινητές συσκευές και υλικού μάρκετινγκ.

ΤΙΤΛΟΙ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

  • Πτυχίο αγγλικών Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της αγγλικής του πανεπιστημίου Cambridge,
    Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της αγγλικής του πανεπιστημίου Michigan
  • Μεταπτυχιακό «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων» Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Πάτρας, Ελλάδα
  • Πτυχίο Ειδικότητα Πολιτικού Μηχανικού / Πολυτεχνική σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ελλάδα
  • Πτυχίο Ειδικότητα Πολιτικού Μηχανικού Έργων Υποδομής/ Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης, Ελλάδα
  • Είμαι Πιστοποιημένη Επαγγελματίας του ProZ (ProZ Certified Pro) Η κοινότητα Proz.com είναι η μεγαλύτερη κοινότητα μεταφραστών και επαγγελματιών στον κλάδο των γλωσσών στον κόσμο.
  • Είμαι μέλος της ΠΕΜ (Πανελλήνια Ένωση Μεταφραστών).
  • Είμαι μέλος του ΤΕΕ (Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας).
el